"Is-Saltna"

"Is-Saltna"

 

"Is-Saltna" hu l-Fuljett mahrug mill-Kummisjoni Pastorali Parrokjali li fih hemm artikli interessanti, avvizi u ahbarijiet li jikkoncernaw il-Parrocca ta` Kristu Re u l-Ufficju Parrokjali.

Insibu ukoll artikli interessanti dwar l-Istorja ta` dan ir-rahal u mhux biss hu ta interess ghal dawk kollha li ghandhom ghal qalbhom lil dan il-lokal, izda ghal pubbliku ingenerali.

Bhala servizz lil Parrucjani li marru joqghodu barra r-rahal jew ghal emigranti,  hawn il-fuljett fuq pdf  xahar online. Wiehed jista jara dan il-fuljett kull fejn ikun fid-dinja.

 

Mur lura (Main Page)               

 

 Grazzi lis-Sur Alfred Chetchuti  (Editur ta` "Is-Saltna")

     

________________________________________________

"Is-Saltna"  ghax-xahar ta' Jannar  2017

Ikklikja fuq l-Istampa

 

 

Jekk ikollok bzonn kopja ta' qabel ta' "Is-Saltna"  tas-snin li ghaddew ghal xi referenza ibghat liema trid fuq  :       pawlist@gmail.com     jew      rahalgdid.com@gmail.com

 

________________________________________________________________________________________

 

 

Ikklikja fuq l-istampa biex tara l-Programm shih li qed ifakkru minn meta t-Tempju ta' Kristu Re gie ikkonsagrat 50 Sena ilu.

 

 

 

 

Mur lura fil-Pagna Principali    (Homepage)